Τα έσοδα ανήλθαν στα 2,32 δισ. ευρώ από €1,94 δισ. έναν χρόνο νωρίτερα, για τη χρονιά που ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου.