Οι δυο σύνδεσμοι συντακτών αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας επεξεργάζονται κοινό καταστατικό