Εχουν εξασφαλιστεί οι πόροι για την προμήθεια των νέων λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου Υποδομών. Πώς απαντά στις αντιδράσεις για την προκήρυξη του διαγωνισμού των 460 εκατ. ευρώ.