Ξεπέρασε το 1,1 εκατ. ο αριθμός των επιβατών που εξυπηρέτησε η Aegean Airline στο πρώτο τρίμηνο. Διευρύνθηκαν οι ζημιές λόγω των υψηλότερου κόστους καυσίμου και κάμψης του μέσου ναύλου.