Στα 16,2 εκατ. ανέρχεται ο προϋπολογισμός του προγράμματος για την εισαγωγή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και την εγκατάσταση συστημάτων πληροφόρησης του κοινού στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ.