Διατύπωση γνώμης σχετικά με το ετήσιο κόστος για την αρμοδιότητα αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας περιφερειών και των παράπλευρων δρόμων αυτών, των νησίδων τους, των υπόγειων διαβάσεων, καθώς και των πρανών αυτών που ασκείται από τους δήμους, κατά το τμήμα που διέρχεται εντός των ορίων τους, από 1/1/2024 Αποφάσεις ΔΣ ΚΕΔΕ | ΚΕΔΕ

  Αποφάσεις ΔΣ ΚΕΔΕ | ΚΕΔΕ​Post Content 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...