Η Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα διαχείρισης των αιτήσεων για τακτοποίηση οχημάτων που εμφανίζονται ως ανασφάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα ενεργοποιεί υπηρεσίες του Οδηγού Πολίτη για την ψηφιακή υποβολή και διαχείριση αιτήσεων.

Υποβολή Ψηφιακής Αίτησης

Στον Οδηγό Πολίτη Περιφέρειας Αττικής έχουν ενεργοποιηθεί οι Υπηρεσίες:

Με κλίκ στους ακόλουθους συνδέσμους θα μεταφερθείτε στη αντίστοιχη σελίδα του Οδηγού του Πολίτη.

Απάντηση σε ψηφιακή αίτηση

Η Γενική Δ/νση Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής έχει εκπονήσει σχέδιο ώστε να ολοκληρώνει την επεξεργασία των αιτήσεων αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας. Κατά την υποβολή της αίτησης ο Πολίτης λαμβάνει εντός της πλατφόρμας εξυπηρέτησης αλλά και με ενημερωτικό email το μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης που έχει λάβει η ψηφιακή του αίτηση. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας από την υπηρεσία ο Πολίτης παραλαμβάνει ενημερωτικό SMS. Αναλυτική απάντηση λαμβάνει ο πολίτης στο Αποθετήριο Απαντήσεων και Εγγράφων της Περιφέρειας, εδώ.

Οδηγίες για την εύκολη συμπλήρωση των ψηφιακών αιτήσεων

Σε κάθε υπηρεσία του Οδηγού του Πολίτη έχετε την δυνατότητα να λάβετε αναλυτικές πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Για την ψηφιακή υποβολή:

Στην καρτέλα βασικές πληροφορίες παραλάβατε (download) τη φόρμα της αίτησης.

Συμπληρώστε την αίτηση, στον προσωπικό υπολογιστή σας, και αποθηκεύεστε την τοπικά, στο ίδιο format αρχείου με αυτό που παραλάβατε (download). Το ψηφιακό αρχείο της αίτησης σας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3ΜΒ. Σε περίπτωση που το αρχείο της αίτησης υπερβαίνει τα 3ΜΒ, η αίτηση σας δεν μπορεί να υποβληθεί ψηφιακά.

Στην καρτέλα Αναλυτική Περιγραφή θα βρείτε πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ψηφιοποιήστε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή PDF. Κάθε δικαιολογητικό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3ΜΒ για την επιτυχημένη υποβολή της αίτησης σας.

Εφόσον βεβαιωθείτε ότι έχετε συγκεντρώσει τα απαιτούμενα αρχεία (συμπληρωμένη αίτηση και σχετικά δικαιολογητικά ψηφιοποιημένα) μεταβείτε στην καρτέλα Ψηφιακή Υποβολή.

Για την κατάθεση της αίτησης σας, ψηφιακά, θα απαιτηθεί να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία πρόσβασης σας, στο σύστημα TaxisNet(user name & password). Η Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, χρησιμοποιεί, για την ταυτοποίηση των ψηφιακών αιτήσεων, τις υπηρεσίες προσωποποίησης που προσφέρει το TaxisNet.

Επιλέξτε να συνεχίσετε με την ψηφιακή υποβολή της αίτησης σας. Θα μεταφερθείτε στην πλατφόρμα υποβολής ψηφιακών αιτήσεων της Περιφέρειας Αττικής. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας να έχετε άμεσα στη διάθεση σας τα ακόλουθα στοιχεία:

 

Για Φυσικά Πρόσωπα

Για Νομικά Πρόσωπα

Επώνυμο, ‘Όνομα, ΑΦΜ, (θα προ  συμπληρωθούν), ΑΜΚΑ, Αρ. Δελτίου Ταυτότητας, Ημερομηνία Γέννησης, Δήμο (εντός Περιφερείας Αττικής), email και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας. Επωνυμία, ΑΦΜ, (θα προ συμπληρωθούν), ΓΕΜΗ, Νόμιμος Εκπρόσωπος, Κύρια Δραστηριότητα, Έδρα (εντός της Περιφερείας Αττικής), email και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας.

Συμπληρώστε τα απαιτούμενα ανά περίπτωση στοιχεία διαδοχικά και ολοκληρώστε την καταχώρηση σε κάθε καρτέλα του οδηγού επιλέγοντας επόμενο. Μπορείτε να επιστρέψετε για διορθώσεις επιλέγοντας προηγούμενο. Στην καρτέλα Αίτηση επισυνάψτε την αίτηση σας στο κατάλληλο πεδίο και τα δικαιολογητικά σας διακριτά στο χώρο που σας υποδεικνύει η εφαρμογή. Συνεχίστε ως την ολοκλήρωση της ψηφιακής κατάθεσης και την λήψη του μοναδικού αριθμού εξυπηρέτησης που θα σας αποδώσει το σύστημα με την ολοκληρωμένη ψηφιακή υποβολή της αίτησης σας. Τον μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης θα παραλάβετε και με email. Σημειώστε τον μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης. Με τη χρήση του αριθμού (κωδικού) αυτού, θα αποκτήσετε πρόσβαση στο αποθετήριο απαντήσεων, όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησης σας, προκειμένου να λάβετε την απάντηση της Περιφέρειας Αττικής. Για την πρόσβαση σας στο αποθετήριο εγγράφων και απαντήσεων θα απαιτηθεί εκ νέου η χρήση των κωδικών σας, στο σύστημα TaxisNet.

Τεχνικές Πληροφορίες Χρήσης

Η εφαρμογή Οδηγός Πολίτη Περιφέρειας Αττικής, λειτουργεί με τη χρήση του περιηγητή που είναι εγκατεστημένος στην συσκευή πρόσβασης σας.

Προτείνεται η χρήση της εφαρμογής με την τελευταία έκδοση GoogleChrome, ή MozillaFirefox ή MicrosoftEDGE.

Ο Οδηγός Πολίτη είναι εφαρμογή κατασκευασμένη με πρότυπα CCS3, HTML5, και απαιτεί ενεργοποιημένη javascriptστον περιηγητή. Τα πιστοποιητικά ασφαλείας των εφαρμογών είναι έκδοσης TLS 1.2. Οι τεχνολογικές αυτές επιλογές συμμορφώνονται με τις σύγχρονες πρακτικές και οδηγίες που εφαρμόζονται διεθνώς.

Συσκευές (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, tabletsκαι κινητά) με συνδυασμό λειτουργικού Συστήματος και έκδοσης περιηγητή (browser) παλαιότερης τεχνολογίας ενδέχεται να μην υποστηρίζουν πλήρως ή μερικώς λειτουργίες της εφαρμογής.

Εφόσον διαπιστώσετε ότι ο συνδυασμός Λειτουργικού Συστήματος και Περιηγητή σας, δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία της εφαρμογής Οδηγός Πολίτη, για να έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή, θα πρέπει να «κατεβάσετε» (download) και να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση ενός από τους δωρεάν περιηγητές Google Chrome ή Mozilla Firefox. Για τον σκοπό αυτό επισκεφθείτε μια από τις παρακάτω ιστοσελίδες και ακολουθείστε τις οδηγίες που σας παρέχουν.

Για τον Google Chrome: https://www.google.com/chrome/browser/desktop/

Για τον Mozilla Firefox: https://www.mozilla.org/el/firefox/new/

Σημείωση: Εφόσον το λειτουργικό σας σύστημα είναι Windows XP ή παλαιότερο, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της κατασκευάστριας εταιρείας, το λειτουργικό σας σύστημα δεν υποστηρίζεται πλέον και ενδεχομένως να μην έχετε την δυνατότητα αναβάθμισης του περιηγητή σας. Για τις περιπτώσεις αυτές εξακολουθεί να λειτουργεί η εφαρμογή με τη χρήση περιηγητή (Browser) Mozila Firefox. Εγκαταστήστε την νεότερη έκδοση του, δωρεάν σε αυτή τη σελίδα. https://www.mozilla.org/el/firefox/new/

 

 

Πηγή: Περιφέρεια Αττικής  http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=23796&Itemid=882