Πρωθυπουργός
Αντιπρόεδρος
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργείο Υγείας
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Υπουργείο Τουρισμού
Υπουργοί Επικρατείας
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

Πηγη: Ελληνική Κυβέρνηση